Portfolio

Traffroid

Posted Under:

Your ads will be inserted here by

Google Adsense.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

Your ads will be inserted here by

Google Adsense.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แอพพลิเคชั่นข้อมูลการจราจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในมือของท่าน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถดูข่าวสารการจราจรต่างๆใกล้ตัวของท่านในมุมมองบนแผนที่ รวมไปถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิด สภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร และระดับน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Traffy ของ NECTEC และสำนักระบายน้ำของกทม.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://traffroid.tsadvanced.com

Your ads will be inserted here by

Google Adsense.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.