Foursquare Marketing

Business managers can now influence the photos shown for their Foursquare venues

Foursquare ปรับปรุงฟีเจอร์ให้เจ้าของห้างร้านสามารถเลือกรูปถ่ายขึ้นบนหน้า Venue ของร้านได้แล้ว

รูปถ่ายมุมต่างๆภายในร้านที่ลูกค้าที่เข้ามาเช็คอินได้ถ่ายแล้วอัพโหลดไว้บนหน้า Venue ของร้านค้าที่มีอยู่บน Fousquare นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินว่าสถานที่ๆนั้นสวย น่าชม น่าใช้บริการมากน้อยแค่ไหน
In: Articles Foursquare Marketing
megaphone

10 ตัวอย่างการใช้ Foursquare โปรโมทธุรกิจด้วย Local Update

หนึ่งในความสามารถที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าของตนได้คือ Local Updates หรือความสามารถในการอัพเดทข่าวสารล่าสุดของธุรกิจของตนให้กับลูกค้าประจำของตัวธุรกิจที่กำลังอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่ได้
In: Foursquare Marketing
4sq_localupdate_ex1

วิธีง่ายๆในการนำ Foursquare มาช่วยโปรโมตธุรกิจร้านอาหาร

Slideshow โดย Damien Saunders เกี่ยวกับการนำ Foursquare มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารเพื่อโปรโมทร้านค้าบนสื่อออนไลน์ Social Network ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจร้านค้าร้านอาหารได้ไม่มากก็น้อยครับ
In: Foursquare Marketing