วิธีการทำ Screenshot ใน Google Play Store ที่ถูกต้อง

วิธีการทำ Screenshot ใน Google Play Store ที่ถูกต้อง

สำหรับนักพัฒนาท่านใดที่มีแอพพลิเคชั่นของตนเองบน Google Play Store แล้ว หนึ่งในสิ่งสำคัญของการนำแอพพลิเคชั่นขึ้นแจกจ่ายบน Play Store คือการทำ Screenshots เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ใช้ที่กำลังดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ตัดสินใจและทราบถึงหน้าตาของแอพพลิเคชั่น ดังที่ได้พูดถึงไปแล้วว่าการออกแบบที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามมีแอพพลิเคชั่นไม่น้อยที่ไม่ได้คำนึงถึงข้อสำคัญหนึ่งคือการทำ Screenshot ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานจริงใน Play Store นั่นคือการรวมเอา Navigation Bar ไว้ใน screenshot ด้วย (ปุ่ม soft keys Back, Home และ Recent Apps)

ตั้งแต่มีการเปิดตัว Galaxy Nexus ซึ่งเป็นมือถือเครื่องแรกที่ไม่มีปุ่มเฉพาะบนเครื่อง (Hard Keys) แต่เป็นปุ่มที่อยู่บนจอแทน ปัญหาของการมีแถบ Navigation Bar อยู่ใน Screenshot ด้วยนั้น ทำให้เมื่อผู้ใช้เปิดดูภาพ screenshot บน Play Store แล้วจะทำให้มี Navigation Bar ซ้อนกันอยู่ถึงสองอันด้วยกัน ดังรูปด้านล่าง

จะเห็นได้ว่า ในกรณีของผู้ใช้ Galaxy Nexus จะมี Navigation Bar ซ้อนกันถึงสองอัน ในขณะเดียวกันผู้ใช้ Nexus S จะมีแถบ Navigation Bar ขึ้นมาแถมให้ ซึ่งปกติไม่มีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามคงจะโทษทางนักพัฒนาฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะใน Google Developer Console ก็ได้มีการกำหนดข้อบังคับให้ screenshot ต่างๆมีขนาดรูปที่เป็นขนาดเดียวกับจอขนาดต่างๆ (320*480, 480*800 เป็นต้น)

หนทางแก้ไขเฉพาะหน้าตอนนี้ คือการทำ screenshot ที่ขนาด 480 x 800 และไม่มีแถบ Navigation Bar รวมอยู่ในรูป โดย screenshot ขนาดดังกล่าวจะดูเหมาะสมทั้งบน Nexus S ที่มีจอแบบ hdpi และ Galaxy Nexus ที่มีจอขนาด xhdpi เช่นกัน

ที่มา: App Screenshots Without Navigation Bar, Please? | Android User Interface | User Experience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *